Fritid för alla – 25 november

Fritid för alla och Integrerad arena ger nya möjligheter till en meningsfull fritid på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till en inspirerande förmiddag om vilka möjligheter samarbete mellan kultur & fritid och kommuners funktionshindersenheter – liksom civilsamhälle och offentlig sektor – kan ge.
Verksamhetsledare Ia Kjellsdotter presenterar föreningen Passalens arbete och metod för inkludering. Tillsammans med Caroline Nielsen, enhetschef inom funktionshinderenheten i Göteborgs Stad, berättar hon om deras samarbete i Västra Göteborg. Måndag 25 november, kl. Tid: 9.30-11.30, fika från 9.00. Eriksdalsbadet, stora konferensen. Läs mer och anmäl dig via länken: FSKF inbjudan Passalen 25 nov 2019