Årsmöte 2015 – 26 mars i Solna

Som meddelats per mejl hålls FSKF:s årsmöte 2015 i Solna med ett chefsmöte förlagt innan. Datum 26 mars. Ramtid 12:00 – 20:00. Kallelse med detaljerat program, tider och OSA kommer i början av mars. Välkomna!