Protokoll från FSKF:s årsmöte den 21 mars 2013

Nu är årsmötesprotokollet från den 21 mars justerat. För första gången antog årsmötet en verksamhetsplan. Den gäller för 2013 och 2014. Styrelsen har fått en ny ledamot Pernilla Järveroth från Vallentuna. Torbjörn Neiman går in i sitt andra år som ordförande. Övriga i styrelsen är Olof Öhman, Staffan Jonsson och Berit Svedberg. I protokollet från det konstituerande styrelsemötet som hölls samma dag framgår vilka som är samordnare i de olika nätverken. Det protokollet är redan publicerat. Protokoll_Arsmote_TN_justerat_130322
Protokoll_konst_Styr_130321