Att informera om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska, kurs 20703

Alla invånare har rätt till tillgänglig information om kommunens verksamhet och vi är skyldiga att erbjuda den. Kursen varvar teori (två digitala föresläsningar) med en praktisk hemuppgift.

Läs mer om kursens innehåll och upplägg i inbjudan i nedanstående länk

När: digital föreläsning 1:  4/12  mellan klockan 9,00-11,00, digital föresläsning 2:  17/12 mellan klockan 13.00-14.00. Hemuppgift genomförs mellan 4-11 december.

Föreläsningarna genomförs på Microsoft Teams

Kostnad: 750 kr för verksamheter i eller med stöd av Storstockholm, övriga
1 075 kr

Läs mer och anmäl:  FSKF-kurs – Att skriva lättläst information, digital december 2020