Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning, 1 sept

Endagskurs: Att tillgängliggöra kultur- och fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättning. Kursen riktar sig till verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och informatörer inom till exempel studieförbund, kultur- och fritidsförvaltningar samt andra organisationer och kulturinstitutioner. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Att tillgangliggöra KUF-verksamhet Kurs 15701