Föreningar som bryter mot de kommunala riktlinjerna

Stockholmsmodellen för hantering av ärenden där föreningar bryter mot kommunala riktlinjer

Den 9 oktober 2020 genomförde idrottschefsnätverket i FSKF tillsammans med RF SISU Stockholm en välbesökt digital konferens med temat Hantering av ärenden där föreningar bryter mot kommunala riktlinjer. Där presenterades ett hjälpmedel för länets alla kommuner att kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt i sådana, ofta svåra, ärenden. Det skulle också ge idrottsrörelsen möjlighet att skapa en egen regional modell som lätt skulle kunna kopplas på det kommunala arbetssättet.

Stockholmsmodellen har väckt nationellt intresse. Många kommuner samt RF SISU-distrikten ute i landet har deltagit, eller kommer att delta, på informationsmöten och därefter få möjlighet att själva införa Stockholmsmodellen. Detta samarbete är ett tydligt sätt att skapa regional nytta för våra invånare och samtidigt ge andra möjligheten att använda samma modell och därmed skapa ett större genomslag för vårt sätt att samarbeta. En mycket tydlig koppling till hela grundtanken med FSKF.

Kulturstrategiskt forum

Här hittar du dokumentationen från Kulturstrategiskt forum 2021-05-07
– Presentation Eva Bergquist, Region Stockholm kultur
– Presentation Eric Sjöström, utredare, Nystartsrapporten presentation
– Gruppernas arbete kick-starta kulturen
Nystartsrapporten finns också att läsa i fulltext här; https://start.stockholm/globalassets/start/om-stockholms-stad/utredningar-statistik-och-fakta/utredningar-och-rapporter/kultur-och-stadsutveckling/nystartsrapport.pdf

Klart!

Från första juli har FSKF en ny anmälningsmodul och således även nya rutiner. Detta är första steget i vårt arbete att förnya och modernisera vår hemsida.

Parallellt med att hemsidan nu återlanseras så byter vi också ”hemvist” för sidan vilket bland annat innebär en större säkerhet.

Nytt i och med anmälningsmodulen är att det nu blir möjligt för kursanordnare att själva lägga upp kurser med namn, tid, plats, kostnad och eventuella pdf-filer. Naturligtvis kommer det även i fortsättningen vara möjligt att få hjälp med detta!

Nu fortsätter arbetet med sidan – förslag på förändringar, layout eller annat mottages med tacksamhet – maila till webbtekniker@fskf,nu och eller administration@fskf.nu.

Cultural Strategic Forum, course 21201

Kulturstrategiskt forum – förutsättningar för ett rikt kulturliv. Vilka stöd och arbetssätt behöver vi för att kick-starta kulturlivet efter Corona?

Digitalt möte i Zoom fredagen den 7/5 mellan klockan 9-11.30

Moderator är Jessica Karreskog, demokratiutvecklare i Järfälla kommun.

Ur programmet:

  • Regional spaning och lägesanalys – Eva Bergquist, regionens kulturdirektör
  • Inspiration – nystartsrapporten, Eric Sjöström
  • Erfarenhetsutbyte, workshop, vilka stöd och arbetssätt behöver vi utveckla för att kick-starta? Det fria kulturlivet/föreningslivet? Den egna kommunala verksamheten?
  • Medskick till Stockholmstinget som arrangeras av regionen under hösten 2021

Målgrupp: förvaltningschefer, kulturchefer och strateger i kommunerna och nyckelpersoner i regionen.

Kostnad: 200 kr

Kontaktperson: Pernilla Järverot 

Läs mer och anmälInformation, kurs 21201

Kontsten att förvalta – bevarandets utmaningar och möjligheter

Digital föreläsning anordnad av Stockholms länsmuseum och FSKF om konsten att förvalta; bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-taletes Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst.

Föreläsning av konservator och fil. Dr Karin Hermerén.

Tid:  tisdagen den 13 april mellan klockan 10-11

Länk mejlas några dagar innan till anmälda.

Anmäl dig till Stina Hagelqvist, stina.hagelqvist@sll.se senast den 8 april.

Se Inbjudan digital föreläsning 13 april_Konsten att förvalta FSKF