Basföreläsning om intellektuell funktionsnedsättning, 31 januari

Eva Isaksson föreläser om intellektuell funktionsnedsättning, dess innebörd och konsekvenser. Hon ger förklaring om hur tänkandet är annorlunda, var svårigheterna ligger, vad kognition är och hur man bör lägga upp sin egen kommunikation. Onsdagen den 31 januari 2018 kl. 09:00-12:00 på Vision, Kungsgatan 28A. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Kursinbjudan-Basforelasning-31jan_18701