Basföreläsning om rörelsebegränsning, 6 december

Nätverket för funktionshinderfrågor inbjuder till kurs/seminarium. Yasmin Nilson och Malin Bernt har båda lång erfarenhet av att leva med rörelsebegränsningar och använda rullstol. De berättar om sin vardag och strävan att leva det liv de vill i ett otillgängligt samhälle, om bemötande och behovet av träning för att vara så självständig som möjligt. Tisdagen den 6 december 09-12 på Vision, Kungsgatan 28 A. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: basforelasning-om-rorelsebegransning-6-december-2016