Bidragskurs i Södertälje

Bidragskurs i Södertälje den 16 maj 2013 kl. 09:00-15:30

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) i samarbete med kultur- och fritidskontoret, Södertälje Kommun, hälsar alla välkomna till årets bidragskurs samt studiebesök i olika verksamheter för alla åldrar som stöds av kommunen. Konferensen riktar sig till dem som handlägger kommunala föreningsbidrag i Stockholms län. Här har vi möjligheter att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Kostnad: 550 kronor. Anmälan: senast 2 maj som görs på FSKF:s hemsida, ange kursnumret 13400  www.fskf.nu/anmalan  se kursbeskrivning och program i bifogade filer.  Bidragskurs 16 maj beskrivning    Bidragskurs program