RIK – slutrapport

Det treåriga projektet RIK (Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola) avslutas nu och en slutrapport med bilagor finns att ta del av. Du hittar all information om projektet via denna länk: Slutrapport RIK

 

Konsten att mäta det omätbara avslutades 24 november

Forskningsprojektet Konsten att mäta det omätbara avslutades den 24 november vid ett välbesökt seminarium. Ca 120 åhörare fick först höra Handelshögskolans rektor Lars Strannegård föreläsa varefter forskarna Erik Wikberg och Linda Portnoff summerade forskningsprojektet. Seminariet avslutades med en panel som leddes av Eva Bergquist, förvaltningschef för landstingets kulturförvaltning.
Sammanfattad presentation: Konsten-att-mata-det-omatbara-Rapport-samf-171124
Hela bildspelet som visades: Slutseminarium-Bilder-171124

Konsten att mäta det omätbara, seminarium 18 november

Kulturchefsnätverket och nätverket för kvalitet och styrning inbjuder till nuläges-seminarium om Konsten att mäta det omätbara. Seminariet vänder sig till medlemmar i alla fskf:s nätverk och intressenter från forskningsprojektets referensgrupp. Vi får en lägesrapport och kommer att arbeta utifrån frågorna:
– Varför forskar vi på det här, vad betyder resultaten för mig, i min verksamhet?
– Vilken begreppsapparat växer fram?
Läs mer och anmäl dig via inbjudan här intill: inbjudan_16204_161118