Föreningar som bryter mot de kommunala riktlinjerna

Stockholmsmodellen för hantering av ärenden där föreningar bryter mot kommunala riktlinjer

Den 9 oktober 2020 genomförde idrottschefsnätverket i FSKF tillsammans med RF SISU Stockholm en välbesökt digital konferens med temat Hantering av ärenden där föreningar bryter mot kommunala riktlinjer. Där presenterades ett hjälpmedel för länets alla kommuner att kunna enas om ett gemensamt förhållningssätt i sådana, ofta svåra, ärenden. Det skulle också ge idrottsrörelsen möjlighet att skapa en egen regional modell som lätt skulle kunna kopplas på det kommunala arbetssättet.

Stockholmsmodellen har väckt nationellt intresse. Många kommuner samt RF SISU-distrikten ute i landet har deltagit, eller kommer att delta, på informationsmöten och därefter få möjlighet att själva införa Stockholmsmodellen. Detta samarbete är ett tydligt sätt att skapa regional nytta för våra invånare och samtidigt ge andra möjligheten att använda samma modell och därmed skapa ett större genomslag för vårt sätt att samarbeta. En mycket tydlig koppling till hela grundtanken med FSKF.