Forskningsrapport om regionala idrottsanläggningar

Här presenteras den färdiga forskningsrapporten om regionala idrottsanläggningar. Paul Sjöblom, forskare vid Stockholms Universitet, har på uppdrag av FSKF och Stockholms Idrottsförbund gjort denna studie. Rapporten är en viktig del av arbetet med regional idrottssamverkan. Rapporten kommer, bland mycket annat, att mer ingående presenteras och diskuteras på den regionala idrottskonferensen i Älvsjö den 12 september. Du kan läsa rapporten här i bifogade PDF.  Forskningsrapport om regionala idrottsanläggningar