Fritidskartan

Studera gärna FSKF:s fritidskarta. Sorteringen är nu bättre och även gatunamn syns om man zoomar in lite i kartan. Kartan börjar som ”blank”. Kryssa gärna i enligt anvisningarna och kolla in! I nästa etapp kan vi lägga in fler/andra anläggningar. Du når kartan genom länken här intill, varför det står ”taby” i länknamnet beror på att kartan ligger på en server i Täby kommun. Tack till dem! Nästa uppdatering av kartan med nya anläggningar sker 2016:  http://kartor.taby.se/Idrottskartan.html