Inställda kurser och resor!

På grund av rådande Coronapandemi så ställs nätverksträffen 20301 Offentlig konst och politiska processer i Täby den 17/3 in. Anmälda har informerats. En senare tidpunkt för träffen kommer att meddelas.

Vidare har styrelsen beslutat att även förvaltningschefernas studieresa till Helsingfors i slutet av april ställs in.