Konsten att mäta det omätbara, seminarium 18 november

Kulturchefsnätverket och nätverket för kvalitet och styrning inbjuder till nuläges-seminarium om Konsten att mäta det omätbara. Seminariet vänder sig till medlemmar i alla fskf:s nätverk och intressenter från forskningsprojektets referensgrupp. Vi får en lägesrapport och kommer att arbeta utifrån frågorna:
– Varför forskar vi på det här, vad betyder resultaten för mig, i min verksamhet?
– Vilken begreppsapparat växer fram?
Läs mer och anmäl dig via inbjudan här intill: inbjudan_16204_161118