Kulturchefsmöte den 27 mars – kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv

Kulturchefsnätverket inbjudan 27 mars 2013

Välkomna till årets första nätverksträff för kulturchefer i länet. Temat är kultur i ett regionalt och europeiskt perspektiv, bland annat får vi en redovisning av landstingets kulturförvaltnings utvärdering av länsfunktionerna, vi tar upp regional samverkan utifrån förslaget till regionalt handlingsprogram för kulturella och kreativa näringar och ägnar en stund åt hur kommunerna ser på att stockholmsregionen inte ingått i samverkansmodellen. Eftermiddagen ägnas åt kulturen i ett europeiskt perspektiv med medverkan från Intercult. Slutligen ska vi ta upp en del frågor om en ev. studieresa samt fortsatta teman för våra träffar. Med andra ord en viktig träff för alla kulturchefer och/eller kultur- och fritidschefer i länet. Vi räknar med att alla kommuner deltar!

Varmt välkomna!

Eva Jansson, samordnare av Kulturchefsnätverket till och med årsmötet 2013  Kulturchefsnätverket inbjudan 27 mars 2013