Kulturens värde i samhället – seminarium den 9 maj

Välkomna till en eftermiddag med temat kulturens värde i samhället som syftar till att stärka argumentation och reflektion för kulturuppdrag både internt och externt. Seminariet inleds med Erik Modig, författare till boken ”Värdet av konst”, som beskriver och bekräftar konstens värde för individer, för företag och för samhället i stort. I länken här intill kan du läsa mer: Kulturens värde i samhället 9 maj kurs14302