OBS – INSTÄLLT: Kurs för bokning- och bidragspersonal.

Välkomna till ett erfarenhetsutbyte för personal som arbetar med bokningar och bidrag.

Kursen – som var tänkt att hållas i Kalmar i maj – kommer att hållas under hösten i stället.