Kurser Nätverket för funktionshinderfrågor

Du anmäler dig till FKF:s kurser genom att klicka på länken ”Läs mer och anmäl dig här” under respektive kurs.

OBS referensnummer för fakturan. Var noga med referensnumret för fakturan i anmälan. FSKF får många fakturor i retur från kommunerna på grund av felaktiga referensnummer.

Kurser under 2021 kommer att läggas upp inom kort!

Nedan listas aktuella kurser