Nätverket för bibliotekschefer

Nätverket för bibliotekschefer omfattar bibliotekschefer eller motsvarande i Stockholms läns kommuner samt Region Gotland. Chefsträffarna samordnas med de träffar som Regionbibliotek Stockholm inbjuder till.

Syftet med nätverket är att främja och samordna biblioteksfrågor i länet.

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning bibliotekschefer

KONTAKT

Vakant

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.