Nätverket för kulturskolechefer

Nätverket vänder sig till kulturskolechefer/rektorer i Stockholms län och Region Gotland.

Nätverket genomför regelbundet träffar för erfarenhetsutbyte, samarbete, samverkan, verksamhetsutveckling, informationsspridning och omvärldsbevakning.

Kontakt

Jelena Veljkovic
Kulturskolechef i Stockholms stad
jelena.veljkovic@stockholm.se

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.