Nytt nätverk! Nätverket för bibliotekschefer

Efter förfrågan och kontakt under sommaren 2013 har ett nytt nätverk nu knutits till FSKF. Det är nätverket för bibliotekschefer som samordnas av Kristina Herrlander, bibliotekschef i Solna. Styrelsen beslutade om detta i november 2013.

Vi i styrelsen är mycket glada för tillskottet och önskar alla deltagarna i det nya nätverket varmt välkomna i FSKF!