Styrelsen

Ordförande

Niklas_171109

Ordförande
Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef i Täby kommun
niklas.roosafhjelmsater@taby.se

Vice ordförande

Marina Högland
Idrottsdirektör i Stockholms Stad
marina.hogland@stockholm.se

Kassör

Petri Peltonen
Kultur- och fritidschef Vallentuna kommun
petri.peltonen@vallentuna.se
Petri Leder också arbetsgruppen för övergripande strategiska frågor

Sekreterare


Pernilla Järverot
Kultur- , demokrati- och fritidsdirektör i Järfälla kommun
pernilla.jarverot@jarfalla.se
Pernilla leder också nätverket för kulturchefer

Ledamot

Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Södertälje kommun
maria.lindeberg@sodertalje.se

Maria Jansén
Kulturdirektör i Stockholms Stad
maria.jansen@stockholm.se

Adjungerade – nätverkssamordnare

Nätverket för idrottschefer
Peter Ahlström
Idrottsstrateg Stockholms Stad
peter.ahlstrom@stockholm.se

Nätverket för funktionshinderfrågor
Iréne Cederborg
Handläggare i funktionshinderfrågor i Botkyrka kommun
irene.cederborg@botkyrka.se

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Pierre Nystedt
Idrottsanläggningschef, Danderyds kommun
pierre.nystedt@danderyd.se

Nätverket för kulturfrågor
Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg i Haninge kommun
elisabeth.astrom@haninge.se

Nätverket för kulturskolechefer
Jelena Veljkovic
Kulturskolechef i Stockholms stad
jelena.veljkovic@stockholm.se


Nätverket för bibliotekschefer
Vakant


Nätverket för kvalitet och styrning

Vakant

Utanför styrelsen

Valberedning
Iréne Hededal, kultur- och fritidschef i Ekerö kommun
irene.hededal@ekero.se
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef i Salems kommun,
rolf.johanson@salem.se

Revisorer
Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun, anders.mebius@nacka.se
Johan Malmgren, kultur- och fritidschef i Sundbyberg, johan.malmgren@sundbyberg.se


Senioransvarig inom FSKF

Erik Heribertson
erik@heribertson.se