Styrelsen

Ordförande

Niklas_171109

Ordförande
Niklas Roos af Hjelmsäter
Kultur- och fritidschef i Sollentuna kommun
niklas.roos.af.hjelmsater@sollentuna.se

Vice ordförande

Marina Högland
Idrottsdirektör i Stockholms Stad
marina.hogland@stockholm.se

Kassör

Robert Olsson
Kulturdirektör i Stockholms Stad
robert.olsson@stockholm.se

Sekreterare

Elisabet Lunde
Nämndansvarig i Ekerö kommun
elisabet.lunde@ekero.se

Ledamot


Pernilla Järverot
Kultur- och fritidsdirektör i Järfälla kommun
pernilla.jarverot@jarfalla.se
Pernilla leder också nätverket för kulturchefer

Adjungerade – nätverkssamordnare

Nätverket för idrottschefer
Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Haninge kommun
maria.lindeberg@haninge.se

 

Nätverket för funktionshinderfrågor
Iréne Cederborg
Handläggare i funktionshinderfrågor i Botkyrka kommun
irene.cederborg@botkyrka.se

 

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Linda Örneblad
Idrottschef i Huddinge kommun
linda.orneblad@huddinge.se

 

Nätverket för kulturfrågor
Ingela Hermansson
Curator och verksamhetsledare för Konsthall Märsta i Sigtuna kommun
ingela.hermansson@sigtuna.se

 

Nätverket för kulturskolechefer
Jelena Veljkovic
Kulturskolechef i Stockholms stad
jelena.veljkovic@stockholm.se


Nätverket för bibliotekschefer
Vakant


Nätverket för kvalitet och styrning

Emelie Joachimsson
Verksamhetscontroller för kultur och fritid i Sollentuna kommun
emelie.joachimsson@sollentuna.se

Utanför styrelsen

Valberedning
Petri Peltonen, kultur- och fritidschef i Vallentuna kommun
petri.peltonen@vallentuna.se
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef i Salems kommun, rolf.johanson@salem.se

Revisorer
Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör i Nacka kommun, anders.mebius@nacka.se
Johan Malmgren, kultur- och fritidschef i Sundbyberg, johan.malmgren@sundbyberg.se


Senioransvarig inom FSKF

Björn Alkeby, balkeby@outlook.com