Styrelsen

Ordförande

Ordförande
Petri Peltonen
Kultur- och fritidschef i Vallentuna kommun
petri.peltonen@vallentuna.se

Vice ordförande

Marina Högland
Idrottsdirektör i Stockholms Stad
marina.hogland@stockholm.se

Kassör

Anja Dahlstedt
Kultur- och fritidschef Huddinge kommun
anja.dahlstedt@huddinge.se

Sekreterare


Pernilla Järverot
Kultur- , demokrati- och fritidsdirektör i Järfälla kommun
pernilla.jarverot@jarfalla.se
Pernilla leder också nätverket för kulturchefer

Ledamot

Maria Lindeberg
Kultur- och fritidschef i Södertälje kommun
maria.lindeberg@sodertalje.se

Maria Jansén
Kulturdirektör i Stockholms Stad
maria.jansen@stockholm.se

Adjungerade – nätverkssamordnare

Nätverket för idrottschefer
Peter Ahlström
Idrottsstrateg Stockholms Stad
peter.ahlstrom@stockholm.se

Nätverket för funktionshinderfrågor
Ann Epstein
Handläggare i funktionshinderfrågor i Danderyd kommun
ann.epstein@danderyd.se

Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
Pierre Nystedt
Idrottsanläggningschef, Danderyds kommun
pierre.nystedt@danderyd.se

Nätverket för kulturfrågor (nätverket är pausat från 2024)
Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg i Haninge kommun
elisabeth.astrom@haninge.se

Nätverket för kulturskolechefer
Jelena Veljkovic
Kulturskolechef i Stockholms stad
jelena.veljkovic@stockholm.se


Nätverket för bibliotekschefer
Vakant


Nätverket för kvalitet och styrning

Theresia Bergmark
Verksamhetsutvecklare i Sigtuna kommun
theresia.bergmark@sigtuna.se

Utanför styrelsen

Valberedning
Iréne Hededal, kultur- och fritidschef i Ekerö kommun
irene.hededal@ekero.se

Revisorer
Johan Malmgren, kultur- och fritidschef i Sundbyberg, johan.malmgren@sundbyberg.se
Lena Hellström, kultur- och fritidschef i Värmdö kommun (revisorssuppleant)
lena.hellstrom@varmdo.se

Senioransvarig inom FSKF

Erik Heribertson
erik@heribertson.se