Reserapport studieresa till Marseille

Styrelsen med adjungerade var på studieresa till Marselle i mars månad. Marseille är ju ännu en av de städer i Europa som genomgått och genomgår en stor förändring. Det var en mycket intressant och lyckad resa. Läs gärna bifogade reserapport: Marseille reserapport 2015-03-23