Samverkanskonferens – har alla rätt att vara med? 18 februari 2016

FSKF inbjuder till en viktig samverkanskonferens om utanförskap bland unga med funktionsvariationer. Torsdagen den 18 februari 16:30-20:00 på Kungsgatan i Stockholm. Konferensen är startskottet för ett regionalt samarbete på ett strategiskt plan i Stockholms län. Målgrupp är politiker, förvaltningschefer och avdelningschefer/enhetschefer inom kultur och fritid och socialtjänst, samt folkhälsosamordnare, fritidssamordnare och liknande befattningar. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan_samverkanskonferens_160218