Seminarium 23 maj om uppföljning som verksamhetsutveckling

Vi producerar årligen siffror och mätetal, men vad använder vi dem till? Den här dagen kommer att inspirera till hur vi kan använda uppföljningarna för att utveckla verksamheten. Seminariet vänder sig till enhetschefer, verksamhetschefer och handläggare inom kultur- och fritidsverksamheter. Läs om programmet i bifogad inbjudan.  Inbjudan till seminarium den 23 maj