Seminarium – Offentlig konst i miljonprogramområden, 31 januari

Välkommen på seminarium på Statens Konstråd. Projektledare Lena From berättar om projektet Konst händer och satsningen på offentlig konst i miljonprogramområden i Stockholms län. Konst händer är en del av regeringssatsningen Äga rum, en satsning på kulturverksamheter i vissa bostadsområden.

Målgrupp: konstansvariga, kulturchefer, tjänstemän som arbetar på stadsbyggnadskontor, fastighetsförvaltning, kulturutveckling eller med samhälls- och demokratifrågor m m. Tisdag den 31 januari kl. 10-12 på Statens Konstråd. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan_Statens-Konstrad_170131