Seminarium om barn och ungas delaktighet

Delaktighet är bra, men vad är poängen?

FSKF inbjuder till ett heldagseminarium om barn och ungas delaktighet.

Under dagen varvas föreläsningar med interaktiva workshops, samtal och gemensam reflektion. Moderator: Teresa Lindholm, utbildare och facilitator från Inter Acta. Nedan presenteras dagens programpunkter. Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut före den 9 oktober.

Innehåll:

Delaktighet är bra! Men vad betyder det egentligen?

Idag framhålls vikten av barns delaktighet och inflytande allt mer – men vad betyder det egentligen? Med hjälp av modellen ”delaktighetsspektrum” konkretiserar vi olika innebörder av begreppet delaktighet. Med modellen som utgångspunkt funderar vi även kring vilka former av delaktighet vi själva arbetar med och vad vi skulle vilja utveckla i framtiden? Teresa Lindholm, Inter Acta.

Hur går det till och vad är poängen? 

Barnkulturvetaren Manilla Ernst låter oss ta del av olika exempel på hur barn kan göras delaktiga i barnkulturella projekt. Utifrån de praktiska exemplen och forskning på området diskuteras hur man kan arbeta för att skapa en delaktighet som blir givande både för de barn som deltar och för själva verksamheten. Manilla Ernst, barnkulturvetare, Centrum för barnkulturforskning.

Filosofiska samtal: Ett verktyg för barns inflytande

Under tidigt 70-tal började man på olika håll i världen intressera sig för filosofiska samtal med barn, såväl inom formell utbildning som i öppna frivilliga verksamheter. Liza Haglund inleder med en översikt över barnfilosofins historia och Sveriges roll i ett internationellt sammanhang. Hon driver tesen att filosofiska samtal med barn är ett viktigt verktyg i arbetet med att öka deras inflytande. Hon menar också att vi måste värna barns rätt att slippa tänka själva. Liza Haglund, adjunkt i pedagogik med interkulturell inriktning, Södertörns högskola

En smak av delaktighet

I en interaktiv workshop låter Konstnärsgruppen Berglund oss få smaka på vad delaktighet och medskapande kan innebära. Vi får också veta mer om projektet Skräp!, ett konstärligt forskningsprojekt för barn i åk 4-6 som genomförts i samarbete med Tekniska museet. Hur gick det till och vilka frågor väcktes? Konstnärsgruppen Berglund.

Delaktighet och expertkunskap – hur kan de kombineras?

Med inspiration från dagens olika inslag ger vi oss i kast med frågan om hur barns delaktighet kan kombineras med deltagarnas egen expertkunskap och kraven på kvalitet. Vi ifrågasätter, resonerar och formulerar lösningar. Slutligen inventerar vi även vilka vinsterna med delaktighet kan vara, för barnen och för våra verksamheter. Teresa Lindholm, Inter Acta.