Självbestämmande, inkludering och hälsa, 15 november

Nätverket för funktionshinderfrågor inbjuder till ett viktigt och spännande seminarium. Rätt att bestämma, över sig själv och sin fria tid, är självklart lika viktig för unga med intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som för andra. Fredrik Thelander på Fritidsforum var en av projektledarna för arvsfondsprojektet Självbestämmande, inkludering och hälsa. Fredrik presenterar modeller och metoder utifrån projektets resultat. Tisdagen den 15 november, kl 09:00-12:00 på Vision, Kungsgatan. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: sjalvbestammande-inkludering-och-halsa-15-november-2016