Utvärderings- och utvecklingsdag den 28 november

Nätverket för funktionshindersfrågor och Nätverket för enhetschefer, fritidsledare och assistenter (NEFA) bjuder in till utvärderings- och utvecklingsdag
Tid: Fredagen den 28 november 2014, kl. 08:30-15:00. De som inte har möjlighet att delta hela dagen är varmt välkomna att vara med halva dagen.
Plats: Eriksdalsbadet, sammanträdesrummet, Hammarby Slussväg 20, T- Skanstull.

Vi utvärderar och fortsätter utveckla de fyra områden/temagrupper som nätverken för ett år sedan kom fram till och har arbetat med under året: NEFA:s temagruppsarbete
ledsagning lokalt och regionalt, förebyggande hälsoarbete och idrotts- och övrigt föreningsliv/friluftsliv. Läs mer och anmäl dig via länken här intill: Inbjudan Utvecklingsdag 2014-11-28