Projektbeskrivning

Regional tillgång till idrotts-anläggningar och kulturskola – ”Rik”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner har under tiden 2016-2019 drivit ett utvecklingsprojekt tillsammans med kulturförvaltningen, Region Stockholm, Stockholmsidrotten och kulturskolornas länsorganisation. Projektet är formellt avslutat men nu finns en plattform för samverkan över kommungränser som är färdig att användas.

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

Projektet samfinansierades av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen – Region Stockholm, Stockholmsidrotten, Vinnova och Allmänna Arvsfonden.

Det var extra glädjande att både Vinnova och Allmänna Arvsfonden deltog i finansieringen. Vinnova gav ett projektbidrag motsvarande drygt 40 procent av kostnaderna i huvudprojektet medan Arvsfonden gav ett stort stöd till en projektutbyggnad, ett delprojekt för att särskilt arbeta med brukarmedverkan och fokusgrupper bland unga. Genom de externa projektmedlen ställdes högre krav och ambitionerna i projektet kunde höjas ytterligare.

Projektet startade den 1 september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektledare har varit Torbjörn Neiman som nu förvaltar plattformen på kulturförvaltningen, Region Stockholm. Se kontaktuppgifter längst ned.

Hur startar man ett önskat samarbete?

Plattformen för samarbetet förvaltas alltså av kulturförvaltningen, Region Stockholm. Det går bra att kontakta kulturförvaltningen för att få mer kunskap och idéer till samverkan.

En förutsättning för samarbeten är att kommunerna själva tar initiativ till dem och vill utveckla verksamhet tillsammans. För att lyckas behöver man helst skapa en ”vinna-vinna-situation” där en önskad utveckling kan förverkligas tack vare samarbetet.  Nederst bland alla dokument här nedan finns bland annat avtalsmallar och en mängd annat stödmaterial. I huvudrapporten som ligger först förklaras hela modellen. I den finns också förslag till kostnadsberäkningar för att komma fram till en vettig kostnadstäckande ersättning mellan kommuner.

Slutrapport 2019-09-12

På länken här intill kan du läsa huvudrapporten för hela RIK-projektet. Bilagorna följer sedan nedanför.
Slutrapport RIK-AKTUELL-190912

Bildspel om RIK – aktuellt

Bildspel som PDF: RIK-presentation-PDF
Bildspel som Power Point: RIK-presentation-Power-Point

Tips för nedladdning: Om inte nedladdningen fungerar automatiskt kan du prova att högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara” eller ”spara som”.

Bilaga 1: Projektplan

Här kan du läsa projektplanen för projektet som utgjorde utgångspunkten år 2016: projektplan-just_161028

Bilaga 2: Loggbok

Arbetet med att utveckla regional samverkan kan följas i en loggbok som löper ända från år 2009 och framåt. Vid bild 10 startar RIK-projektet, hösten 2016. Det som gjorts i projektet kan följas nästan dag för dag:
Regional_samverkan_loggbok_komplett

Bilaga 3: Flödesrapport om hur unga åker i länet

Här finns en rapport om hur unga åker över kommungränserna som PDF. Flödesrapport 171017

Bilaga 4: Anläggningstillgång för idrotter med färre antal utövare

Rapport och bilaga om idrotter med färre antal utövare.
4-Anläggningstillgång MINDRE-IDROTTER-2019-09-11
4a-Anläggningstillgang-MINDRE-IDROTTER-2019-08-30

Bilaga 5: Fritid där och när jag vill

Här kan du läsa slutrapporten från det spännande samtalsprojekt som Arvsfonden finansierat och som genomförts under de två senaste åren. Detta är ett delprojekt inom RIK. En slutrapport, en sammanställning i Excel samt den förstudie som lade grunden till projektet.
5-Slutrapport – Fritid där och när jag vill-2019-07-01
5a-Statistik-fritid-där-och-när-jag-vill
5c-en presentation i Prezi-format om delprojektet:
Fritid där och när jag vill – presentation Prezi
5d-Forstudie-Fritid-där-och-när-jag-vill-2017-10-10

Bilaga 6: Paul Sjöbloms rapport om förutsättningar för regional idrottssamverkan från år 2013
6-Forskningsrapport-regionala-idrottsanläggningar-2013-05-14

Bilaga 7: Kontigos rapport från år 2015 (KSL)

Kontigos rapport om förutsättningar för regional samverkan inom idrott och kulturskola från år 2015. Det var denna rapport som beställdes av KSL år 2015.
7-Kontigo-kartläggning-kulturskola-idrott-2015-12-08

Bilaga 8: Rapport om samverkan mellan kulturskolor i Sverige 2013

Ulla Erikssons rapport om samverkan mellan kulturskolor från år 2013.
8-Samarbete mellan kulturskolor Rapport Ulla Eriksson_2013-08-20

Bilaga 9: Kriterier och ny logotyp för regionala arenor och verksamheter

På länken i slutet av detta stycke finns de kriterier för regionala arenor och verksamheter som FSKF tagit fram samt en ny R-logotyp. Logotypen kan kommunerna använda om de vill efter att en R-certifiering gjorts av FSKF:s styrelse. Behöver ni logotypen i tryckbart format så hör av er till red@fskf.nu
180522-KRITERIER-LOGOTYP

Avtalsmallar för eventuella utbyten

Här nedan finns avtalsmallar för arenautbyten inom idrott och utbyten inom kulturskolans verksamhet. Mallarna är framtagna med stöd av juridisk expertis och är avsedda som ett stöd för kommunerna. De avtal som kommunerna faktiskt kommer överens om kan givetvis anpassas efter de särskilda villkor som önskas i det aktuella utbytet.

Kulturskola
Mall kommunövergripande avtal kulturskola:
MALL-Overgripande avtal-kulturskola-AKTUELL

Mall kommunspecifikt avtal kulturskola:
MALL-kommunspecifikt-avtal–kulturskola-AKTUELL

Idrott
Mall kommunövergripande avtal idrottsanläggning:
MALL-Kommunovergripande-avtal-regional-anlaggning-AKTUELL

Mall kommunspecifikt avtal kulturskola:
MALL-Kommunspecifikt avtal-regional-anlaggning-AKTUELL

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

Logotyp Stockholms idrottsförbund

 

Projektet stöds av:

Logotyp för Vinnova

 

 

 

arvsfonden-svart-logga