Protokoll

Styrgruppens protokoll:

Protokoll styrgrupp 160909
Protokoll styrgrupp 161027
Protokoll styrgrupp 161202
Protokoll styrgrupp 170210
Protokoll styrgrupp 170328
Protokoll styrgrupp 170517
Protokoll styrgrupp 170928
Protokoll_styrgrupp_171213
Protokoll_styrgrupp_180320
Protokoll_styrgrupp_180615
Protokoll-styrgrupp_181009
Protokoll-styrgrupp_181129
Protokoll-styrgrupp_190329

Referensgruppernas anteckningar:

Från och med hösten 2017 gjordes organisationen om och referensgruppen för funktionsnedsättningsfrågor gick då in med representanter i de andra grupperna.

Anteckningar ref-kulturskola 160921
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 160929
Anteckningar ref-idrott 160923
Anteckningar ref-kulturskola 161117
Anteckningar ref-idrott 161118
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 161129
Anteckningar ref-kulturskola 170118
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170120
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170310
Anteckningar ref-kulturskola 170320
Anteckningar ref-kulturskola 170511
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170516
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 170921
Anteckningar ref-kulturskola 170925
Anteckningar ref-funktionsnedsättning 171113
Anteckningar_ref-kulturskola_171215
Anteckningar ref-kulturskola 180525
Anteckningar_ref-kulturskola_181108
Anteckningar_ref-kulturskola_190221

Protokoll från idrottschefernas möten (tillika
referensgrupp för idrott)

Anteckning regional idrott 160923
Anteckning regional idrott 161118
Anteckning regional idrott 170203
Anteckning regional idrott 170331
Anteckning regional idrott 170616
Anteckning regional idrott 170915
Anteckning regional idrott 171110
Anteckning regional idrott 180209
Anteckning regional idrott 180518
Anteckning regional idrott 180905
Anteckning regional idrott 181109
Anteckning regional idrott 190208