Ledarskap och bemötande – digitalt!

Välkommen till en föreläsning med fokus på hur du möter och inkluderar deltagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kurs 20707

Datum: onsdagen den 21 april 2021
Plats: Zoom eller motsvarande plattform
Tid: Mellan klockan 18.30 och 21.00 (två timmars föreläsning med en rast och 30 minuters frågestund)
Kostnad: 300 kr
Ansvariga kurssamordnare: Eva Thorén Tibbling, eva.thorentibbling@taby.se Ann Epstein ann.epstein@danderyd.se och Annika Wegnebring annika.wegnebring@vallentuna.se

Läs mer och anmäl: Kursinbjudan Anja NPF 2021 (003)

 

Att informera

om kultur- och fritidsaktiviteter på lättläst svenska (kurs 21703 – flyttad från 2020) är nu fulltecknad.

Att informera om kultur- och fritidsverksamheter på lättläst svenska: kurs 20703

Kurs 20703
Att göra lättläst information om kultur- och fritidsaktiviteter

Alla invänare har rätt till tillgänglig information om kommunens verksamhet och vi är skyldiga att erbjuda den!
Kursen innehåller följande moment: Lagar och konventioner som styr. Vem är läsaren? Kommunikationskanaler och läsarens förkunskaper påverkar innehållet. Skillnader klarspråk – lättläst svenska. Att skriva lättläst svenska – om innehåll och språk , till exempel struktur, svåra ord, tilltal, passivformer, negationer och förkortningar. Enkel och begriplig form och bild. Kursen varvar teori med praktiska övningar.Ulla Bohman föreläser.

Målgrupp: informatörer, verksamhlletsutvecklare, chefer och andra intresserade inom kultur- och fritidssektorn som gör särskilda satsningar för att nå ut till personer med kognitiva funktionsnedsättningar.
Tid:  måndagen den 1 juni 2020, mellan klockan 13.00 och 17.00
Plats: Rosenlunds sjukhus, aulan
Kostnad:  900 kr för verksamheter i eller med stöd av kommuner inom Storstockholm. Övriga 1 350 kr. Fika och kursdokumentation ingår.

Ansvariga: Karin Olsson Sandberg, Stockholm Stad, karin.olssonsandberg@stockholm.se
Ann-Britt Öhrstig, Haninge, ann-britt.ohrstig@haninge.se
För mer info: Se inbjudan