Om FSKF

Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) är en regional samverkansorganisation för kommunala förvaltningar inom kultur, idrott och fritid i Stockholms län samt Region Gotland. FSKF bildades 1966.

Föreningens ändamål är att arbeta för regional samverkan inom kultur, idrott och fritid. Genom kurser, konferenser, studiebesök och andra möten medverkar föreningen till kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter.

Inom föreningen kan bildas nätverk inom föreningens intresseområden. Medlemmar i nätverken kan medverka till och delta i det kursutbud som föreningen varje år presenterar och på andra sätt bidra till verksamhetsutveckling inom föreningens intresseområde. FSKF når genom de olika nätverken och genom kursutbudet många hundra personer varje år.

Aktuella nätverk är:

  • Nätverket för bibliotekschefer
  • Nätverket för funktionshindersfrågor
  • Nätverket för förvaltningschefer
  • Nätverket för idrotts- och friluftsanläggningar
  • Nätverket för idrottschefer
  • Nätverket för kulturchefer
  • Nätverket för kulturfrågor
  • Nätverket för kulturskolechefer
  • Nätverket för kvalitet och styrning
  • Chefsnätverket för barns och ungas fritid (vilande)

Ordförande för FSKF är Niklas Roos af Hjelmsäter, kultur- och fritidschef i Täby.

Välj i menyn ovan för att läsa mer om FSKF!

FSKF:s verksamhetsplan kan du läsa här:
VP-FSKF-2018-2019

Bildpresentation av FSKF:

Via länken nedan finns en bildpresentation av FSKF som pptx. Den kan du titta på för att få veta mer om organisationen. Klicka på länken för att öppna eller högerklicka (Mac: ctrl-klicka) och ”spara som”. Hör av dig till red@fskf.nu om du vill ha den som PDF istället:

Presentation-FSKF