Regional utveckling

Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola – ”RIK”

FSKF som samordnare för kultur- och fritidsförvaltningar i ett stort antal av länets kommuner har drivit ett treårigt utvecklingsprojekt tillsammans med Kulturförvaltningen, Region Stockholm, Stockholmsidrotten och Kulturskolornas organisation:

Genom smarta lösningar över kommungränserna kan utbudet av aktiviteter förbättras så att fler kan delta i det de vill, där de vill.

En sådan samverkan är något som FSKF arbetat för i många år och som år 2016 kunde professionaliseras. Projektet finansierades av ett stort antal av länets kommuner tillsammans med kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten. Dessutom bidrog mycket glädjande både Vinnova och Allmänna Arvsfonden med projektmedel.

Läs mer om projektet på flikarna här intill: Projektbeskrivning, protokoll och pressartiklar. Där finns också olika filer som beskriver projektet mer i detalj.

 

Projektledning

Torbjörn Neiman leder det treåriga utvecklingsprojektet inom idrott och kultur på uppdrag av kommunerna i Stockholms län, kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting och Stockholmsidrotten. Torbjörn är också föredragande i FSKF:s styrelse.

Kontakt

Torbjörn Neiman, utvecklingschef
Tfn 08-123 378 06
torbjorn.neiman@sll.se

 

FSKF arbetar för kommunerna i Stockholms län i samverkan med:

 

Logotyp SLL

Logotyp Stockholms idrottsförbund

 

Projektet stöds av:

 

Vinnova

Arvsfonden logo