Mentorprogram

2015 startade FSKF ett mentorprogram för att stärka vårt verksamhetsområde. Vi vände oss då i första hand till personer som var chef/arbetsledare med personalansvar inom FSKF och som vill utvecklas i sin ledarroll antingen som adept eller mentor. Vi har hittills haft några par mentorer-adepter igång i ungefär ett år vardera. Det är oerhört utvecklande för både adepter och mentorer att delta i en sådan insats.

Vi bygger nu ut mentorprogrammet!
Vi utvidgar nu programmet till att omfatta fler medarbetare. Inom kultur- och fritidsverksamheter finns det ju väldigt många specialistfunktioner som ibland kan vara lite ”ensamma”.

De olika nätverken och nätverkssamordnarna (se fliken ”nätverk” intill på startsidan) kan förmedla kontakter mellan mentorer och adepter inom sina olika specialistgrenar. Så förutsatt att din chef godkänner en sådan utvecklingsinsats, antingen för dig som adept eller som mentor, så är du välkommen att kontakta nätverkssamordnarna för att hitta ”rätt partner”.

Vill du vara mentor eller har du någon hos dig som behöver en mentor? Läs mer i inbjudan här intill: inbjudan mentorprogram
Instruktioner: instruktion mentorprogram

Kontakt för programmet:
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef i Salem, rolf.johanson@salem.se