Om dina personuppgifter

FSKF lagrar kontaktuppgifter för att kunna sända relevanta nyhetsbrev samt för att kunna inbjuda till och arrangera kurser, seminarier och nätverksträffar till yrkesverksamma inom områdena kultur, idrott och fritid i Stockholms län och Region Gotland. FSKF lagrar uppgifterna i en lösenordsskyddad miljö.

Om du önskar få dina uppgifter raderade kan detta göras genom att kontakta FSKF:s redaktör och samordnare red@fskf.nu eller ordföranden ordforande@fskf.nu. En begäran om radering av kontaktuppgifter verkställs inom högst 3 dagar.

De uppgifter du angivit i en eventuell kursanmälan raderas automatiskt efter 12 månader.

När du är med på en nyhetsbrevslista eller anmäler dig till en kurs eller liknande inom FSKF innebär det att du accepterar följande punkter:

1. Jag godkänner att mitt namn och mina kontaktuppgifter lagras av FSKF i syfte att jag ska kunna nås av inbjudningar och nyhetsbrev inom FSKF:s verksamhetsområde.

2. Jag har tagit del av informationen om hur jag går tillväga för att få mina uppgifter raderade om jag så önskar.