Seminarium: Monumentens återkomst, 4 december

Vem hade trott att monumenten skulle komma tillbaka? För  hur ska man annars benämna hur de minnesmärken och -platser som sett dagens ljus de senaste 20-30 åren, i Sverige såväl som i vår omvärld? Ibland är de spektakulära, och blir föremål för debatt. Välkommen på föreläsning med Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, därefter diskussioner i grupper och workshop. 4 december 13-16 i Kulturhuset i Kungsängen. Furuhällsplan 1. Anmäl dig till kurs nr 19304!

RIK – slutrapport

Det treåriga projektet RIK (Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola) avslutas nu och en slutrapport med bilagor finns att ta del av. Du hittar all information om projektet via denna länk: Slutrapport RIK

 

Fornvårdsdag på Riksantikvarieämbetet, 14 mars

Heldag om fornvård i Stockholms län. Dagen ägnas åt olika aspekter på praktisk fornvård och former för samverkan. Representanter från Länsstyrelsen och från Riksantikvarieämbetet deltar.
Inbjudan Fornvårdsdag 14 mars

Här är presentationerna från dagen: 
Fornminnesvård_Bromma
FornparkerMars2019_Upplands Väsby utan konst
Fornvårdsdag2019_LST
PP presentation Gerhard
Pres Fskf lösningar skyltar mm i naturen-Jesper C_RAÄ
Presentation RAÄ och Fornvård_MSch
Stenkonservering_14feb_Simonsson_KLAR
Österåker_fornvård_2019