Nätverket för kulturchefer

Nätverket för kulturchefer vänder sig till kulturchefer eller motsvarande i Stockholms läns kommuner och Region Gotland. I gruppen ingår också landstingets kulturchef i Stockholm.

Nätverket ska
• anordna regelbundna nätverksträffar och seminarier för att diskutera gemensamma kulturpolitiska frågor av strategisk art samt utbyta erfarenheter.
• utveckla samverkansformer kring angelägna regionala frågor
• utveckla samarbetet med regionens konstnärliga högskolor
• följa forskning och utveckling inom kulturområdet och hur det påverkar vår verksamhetsplanering generellt.

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning Kulturchefsnätverket

Reseskildring från nätverkets resa till Region Skåne hösten 2018:
FSKF kulturchefer Malmöresa 4 o 5 okt 2018

Kontakt

Pernilla Järverot
Kultur- och fritidschef
pernilla.jarverot@jarfalla.se

Nätverkets egna inlägg

Läs det här nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.