Ny modul för kursadministration

Från och med första juli kommer www.fskf.nu att ha en ny modul för kursadministration. Denna utgör ett första steg i arbetet med att utveckla och modernisera vår webbsida.

Nytt för denna modul är att behöriga kan själva lägga upp sina kurser inklusive eventuella pdf-filer.
Behörighet fås genom att maila namn och e-postadress till adminstration@fskf.nu. Efter anmälan fås en länk där man själv lägger upp sitt lösenord.

Kommentarer och synpunkter mottages gärna administration@fskf.nu

Inför fortsättningen med webbarbetet välkomnas även förslag på förbättringar, ny layout etc.

(Då hemsidan varit oåtkomlig pga. av ovanstående arbete kan viss information vara inaktuell – meddela eventuella felaktigheter till adminstration@fskf.nu)