Klart!

Från första juli har FSKF en ny anmälningsmodul och således även nya rutiner. Detta är första steget i vårt arbete att förnya och modernisera vår hemsida.

Parallellt med att hemsidan nu återlanseras så byter vi också ”hemvist” för sidan vilket bland annat innebär en större säkerhet.

Nytt i och med anmälningsmodulen är att det nu blir möjligt för kursanordnare att själva lägga upp kurser med namn, tid, plats, kostnad och eventuella pdf-filer. Naturligtvis kommer det även i fortsättningen vara möjligt att få hjälp med detta!

Nu fortsätter arbetet med sidan – förslag på förändringar, layout eller annat mottages med tacksamhet – maila till webbtekniker@fskf,nu och eller administration@fskf.nu.

Cultural Strategic Forum, course 21201

Kulturstrategiskt forum – förutsättningar för ett rikt kulturliv. Vilka stöd och arbetssätt behöver vi för att kick-starta kulturlivet efter Corona?

Digitalt möte i Zoom fredagen den 7/5 mellan klockan 9-11.30

Moderator är Jessica Karreskog, demokratiutvecklare i Järfälla kommun.

Ur programmet:

  • Regional spaning och lägesanalys – Eva Bergquist, regionens kulturdirektör
  • Inspiration – nystartsrapporten, Eric Sjöström
  • Erfarenhetsutbyte, workshop, vilka stöd och arbetssätt behöver vi utveckla för att kick-starta? Det fria kulturlivet/föreningslivet? Den egna kommunala verksamheten?
  • Medskick till Stockholmstinget som arrangeras av regionen under hösten 2021

Målgrupp: förvaltningschefer, kulturchefer och strateger i kommunerna och nyckelpersoner i regionen.

Kostnad: 200 kr

Kontaktperson: Pernilla Järverot 

Läs mer och anmälInformation, kurs 21201

Kontsten att förvalta – bevarandets utmaningar och möjligheter

Digital föreläsning anordnad av Stockholms länsmuseum och FSKF om konsten att förvalta; bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-taletes Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst.

Föreläsning av konservator och fil. Dr Karin Hermerén.

Tid:  tisdagen den 13 april mellan klockan 10-11

Länk mejlas några dagar innan till anmälda.

Anmäl dig till Stina Hagelqvist, stina.hagelqvist@sll.se senast den 8 april.

Se Inbjudan digital föreläsning 13 april_Konsten att förvalta FSKF