RUFS 2050-seminarium med fokus på aktivitet och idrott, 22 september

22 sep 13:15-16:00 på Open Lab, KTH, Valhallavägen 79. TRF (Tillväxt och regionplaneförvaltningen SLL) inbjuder till seminarium inför RUFS 2050 om Ytor för aktivitet, idrott och utevistelse – hur ska allt få plats? med fokus på idrottsfrågor. Detta seminarium är frukten av initiativ från FSKF:s sida. Målgrupp är Samhällsplanerare, FC med idrottsansvar eller motsvarande. Sprid därför gärna detta till planerare i din kommun! Inbjudan kommer från TRF.

http://www.rufs.se/eventarkiv/2017/2017-09-22-folkhalsa/