Seminarium: Monumentens återkomst, 4 december

Vem hade trott att monumenten skulle komma tillbaka? För  hur ska man annars benämna hur de minnesmärken och -platser som sett dagens ljus de senaste 20-30 åren, i Sverige såväl som i vår omvärld? Ibland är de spektakulära, och blir föremål för debatt. Välkommen på föreläsning med Emilie Karlsmo, lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, därefter diskussioner i grupper och workshop. 4 december 13-16 i Kulturhuset i Kungsängen. Furuhällsplan 1. Anmäl dig till kurs nr 19304!

Fritid för alla – 25 november

Fritid för alla och Integrerad arena ger nya möjligheter till en meningsfull fritid på lika villkor för personer med funktionsnedsättning. Välkommen till en inspirerande förmiddag om vilka möjligheter samarbete mellan kultur & fritid och kommuners funktionshindersenheter – liksom civilsamhälle och offentlig sektor – kan ge.
Verksamhetsledare Ia Kjellsdotter presenterar föreningen Passalens arbete och metod för inkludering. Tillsammans med Caroline Nielsen, enhetschef inom funktionshinderenheten i Göteborgs Stad, berättar hon om deras samarbete i Västra Göteborg. Måndag 25 november, kl. Tid: 9.30-11.30, fika från 9.00. Eriksdalsbadet, stora konferensen. Läs mer och anmäl dig via länken: FSKF inbjudan Passalen 25 nov 2019

Att skriva lättläst information, 8 oktober. OBS! Kursen är nu full

Kursen är nu fulltecknad. Hör av dig till den kursansvariga om du vill stå på väntelista.
En kurs i att skriva lättläst svenska. Kursledare är Ulla Bohman från Boarve konsult AB. Ulla har i snart 30 år arbetat med information, utbildningar och föreläsningar, bland annat hos Myndigheten för tillgängliga medier, Centrum för lättläst och Amnesty International. Tisdag 8 oktober 2019 kl. 13:00-16:30 i Haninge kulturhus. Läs mer via länken här intill: Att skriva lättläst 191008

Rapport från strategiskt seminarium den 13 september

Den 13 september samlades närmare 70 chefer, strateger och specialister från 19 olika kommuner på Piperska Muren för ett heldagsseminarium. Programpunkterna var tre:

1. Slutrapportering av RIK-projektet (Regional tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola)
2. Slutrapportering av Fritid där och när jag vill, ett spännande delprojekt kopplat till RIK
3. Ett föredrag om (o)jämlikheten inom idrotten av Johan A Norberg, professor i idrottsvetenskap. Här nedan finner du en länk till rapporterna från de två första föredragningarna.
www.fskf.nu/utveckling/regional-utveckling/projektbeskrivning/