Chefsinternat för strategisk fördjupning, 26-27 oktober 2017, dokumentation

Förvaltningschefsgruppen har varit på internat. Här finns dokumentationen från dagarna:
Presentationer:
 
Daniel Antonssons presentation:
https://www.mentimeter.com/s/a8c9150e7336d3bd960e01e6c97fa16f/869b4498ba0e