FSKF:s årsmöte 2015 och chefsmöte

Vårens chefsmöte hölls i Solna på eftermiddagen den 26 mars, innan årsmötet som beskrivs nedan. Läs gärna anteckningarna i länken här intill: protokoll_chefstraff_150326

Den 26 mars, efter chefsmötet hölls också FSKF:s årsmöte 2015. Det blev omval på nästan alla poster. Till ordförande valdes Torbjörn Neiman om på 1 år och till de två styrelseposter som skulle utses på 2 år valdes Pernilla Järveroth och Staffan Jonsson om. Det enda nyval som gjordes var Niklas Roos af Hjelmsäter som utsågs till ny revisor. Läs gärna protokollet via länken här intill: protokoll_arsmote_2015-03-26