Kulturchefsmöte den 4 oktober – tema uppdrag och vision

Välkomna till årets andra nätverksträff för kulturchefer i länet. Fredag den 4 oktober 2013 kl. 09:00 – 15:00. På Stockholms stadsmuseum, vid Slussen, i lokal Tessinsalen

Vi sammanfattar arbetet som gjorts och vad som är pågång med:
– landstingets kulturförvaltnings utvärdering av länsfunktionerna,
– vi tar upp regional samverkan
– handlingsprogram och samordningsgrupp för kulturella och kreativa näringar
Vad har hänt och hur använder vi nätverket för att komma vidare? Vad vill vi att nätverket driver för frågor/utbildningar?

Under resten av dagen diskuterar vi nätverkets uppdrag och gör prioriteringar inför 2014 med konkreta mål. Läs mer i bifogade inbjudan där du också finner en länk för anmälan. Välkomna!  Kulturchefsnätverk inbjudan 2013-10-04