Nätverket för kvalitet och styrning

Nätverket för kvalitet och styrning vänder sig till administrativa chefer, ekonomichefer, controllers eller personer med liknande roller som arbetar med kvalitetsfrågor, uppföljning, ekonomistyrning, verksamhetsutveckling eller liknande uppdrag inom kultur- och fritidsförvaltningar i Stockholms läns kommuner och Region Gotland.

Syftet är att utbyta erfarenheter kring hur vi arbetar med kvalitet, nyckeltal, ekonomi, uppföljning och stödprocesser inom kultur- och fritidsverksamhet. Syftet är också att lära av varandra och att hitta sätt att kunna jämföra oss med varandra.

Uppdragsbeskrivning: Uppdragsbeskrivning kvalitet och styrning

Kontakt

Rollen som ansvarig för nätverket är för tillfället vakant. Kontakta under tiden Pernilla Järverot i kulturchefsnätverket istället. pernilla.jarverot@jarfalla.se

NÄTVERKETS EGNA INLÄGG

Läs nätverkets inlägg (både aktuella och historiska) här.