Nytt nätverk! Nätverket för musik- och kulturskolechefer

Efter förfrågan och kontakt under vintern 2012-2013 har ett nytt nätverk bildats och knutits till FSKF. Det är nätverket för musik- och kulturskolechefer som samordnas av Marion Hauge-Lindberg, kulturskolechef i Stockholm. Styrelsen beslutade om detta i april 2013.

Vi i styrelsen är mycket glada för tillskottet och önskar alla deltagarna i det nya nätverket varmt välkomna i FSKF!