Protokoll från FSKF:s styrelsemöte den 27 januari 2014 samt ”per capsulam” den 20 februari

Protokoll FSKF styrelse 2014-01-27. Styrelsen har haft sitt första möte under 2014 där vi bland annat började dra upp ramarna för samarbetet med KSL (Kommunförbundet Stockholms Län). Styrelsen arbetade också med förberedelserna för det kommande årsmötet den 13 mars. Läs gärna mer i länken ovan. Här intill kan du också läsa ett protokoll från den 20 februari om bland annat budgetförslaget för år 2015. Protokoll 2014-02-20 Styrelsen