Protokoll FSKF årsmöte 2020

Den 28/5-20 genomförde FSKF ett något försenat årsmöte. Årsmötet var för första gången i digitalform. Ordförande för mötet var Erik Heribertson. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och valde ledamöter i enlighet med valberedningens förslag. Protokollet från mötet kan du läsa här:

protokoll årsmöte200528